Zbornik radova

SAVREMENE ETIČKE DILEME U POGLEDU PRIMENE HIPOKRATOVE ZAKLETVE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 303–319

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 17.022:61

doi: 10.5937/zrpfns48-7333

Autor:

Dr Dragana Ćorić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Istorija ljudskog roda poznaje različite zakletve,koje su bilo u svom originalnom obliku, ili donekle modernizovane, preživele stroge sudove crkve, apsolutističkih monarhija, tiranskih režima, ali i sudove i shvatanja samih ljudi. Pored Hipokratove zakletve, koja je, čini se , najdugovečnija ali i najviše osporavana, poznajemo i službene zakletve( koje se ceremonijalno polažu prilikom stupanja nekog lica na značajnu javnu ili državnu funkciju), zakletva za prijem u državljanstvo( gde se novi državljani, najčešće bivši imigranti zaklinju na vernost novoj državi čije državljanstvo dobijaju), zakletva koju dajemo prilikom garantovanja postojanja ili nepostojanja nekih činjenica „pod punom krivičnom, građanskom i moralnom odgovornošću“. No predmet našeg razmatranja će biti samo prva spomenuta- Hipokratova zakletva, upravo zbog brojnih kontroverzi koje izaziva već vekovima u pogledu svog nastanka, autorstva, autentičnosti sa jedne strane, i svog značaja na ulasku u medicinsku profesiju, sa druge strane.

Ključne reči:

Hipokratova zakletva, etika

 

Pretraga