Zbornik radova

POVERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 265–278

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 352.07:502/504

doi: 10.5937/zrpfns48-7158

Autor:

Dr Zoran Lončar, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Radi sveobuhvatnosti poslova na zaštiti životne sredine, a posebno mogućnosti njihovog efikasnog vršenja od strane organa uprave, od posebnog značaja je postojanje pravne mogućnosti da se određeni poslovi državne uprave, kao najvažniji poslovi u oblasti zaštite životne sredine, mogu vršiti i od strane ostalih organa uprave, koji ne spadaju u organe centralne, državne vlasti. U radu se indentifikuju organi uprave koji vrše određene poslove u oblasti zaštite životne sredine kao poverene poslove državne uprave i ukazuje na pravni režim kojim je njihovo vršenje podvrgnuto.

Ključne reči:

organi uprave, zaštita životne sredine, povereni poslovi državne uprave, pokrajinska uprava, lokalna uprava

 

Pretraga