Zbornik radova

KAKO DO BOLJEG SRPSKOG IZBORNOG SISTEMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 235–264

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.8(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7372

Autor:

Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Osnovno pitanje na koje pokušava da odgovori ovaj rad je šta je to pogrešno u izbornom sistemu Srbije. Ujedno sa tim, predlažu se određena poboljšanja proporcionalnog izbornog sistema. Autor se još uvek definitivno ne opredeljuje za povratak na većinski izborni sistem, iako drži da je i to bolje od postojećeg.
Pre obrade osnovne, naslovne teme, u radu se letimično obrađuje izborno pravo, izborni sistemi i istorija izbora.

Ključne reči:

izborno pravo, izborni sistemi, proporcionalni izborni sistem, pravo glasa.

 

Pretraga