Zbornik radova

POVODOM JEDNE „ZALUTALE“ ODREDBE U TEODOSIJEVOM KODEKSU (C. TH. 10, 1, 12) – ZAŠTITA ŠUMA U STAROM RIMU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 207–219

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 630:504.06(37)

doi: 10.5937/zrpfns48-7067

Autor:

Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Povodom jedne usamljene odredbe u Teodosijevom kodeksu (C. Th. 10, 1, 12), u kojoj stoji pravilo: „na mesto jednog isečenog čempresa treba zasaditi više“, autor razmatra izvorne tekstove rimskog prava o zaštiti drveća i šuma. Stiže do zaključka da je u ovoj odredbi u suštini primenjeno staro opšte prihvaćeno pravilo u rimskom društvu o zaštiti drveća i šuma, kao i da je njihova zaštita u klasičnom i postklasičnom periodu bila pod posebnom kontrolom carske blagajne, jer se drveće smatralo za vrstu prirodnog blaga.

Ključne reči:

zaštita šuma; zaštita životne sredine; rimsko pravo; Codex Theodosianus

Pretraga