Zbornik radova

ZAKON O RADU I KOMUNITARNI PRAVNI STANDARDI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 153–169

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.5:006.3(100)

doi: 10.5937/zrpfns48-7153

Autor:

Dr Senad Jašarević, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Nedavno usvojene izmene Zakona o radu pratio je izuzetno veliki otpor. Dok protivnici smatraju izmene Zakona velikim korakom unazad, zagovornici ističu da su u pitanju pozitivne promene, koje su, između ostalog, rezultat usklađivanja sa pravom EU. Autor u tekstu pokušava da baci više svetla na ovu problematiku, u cilju boljeg upoznavanja naše stručne javnosti sa komunitarnim radnim pravom i njegovim uticajem na naš Zakon o radu.

Ključne reči:

radni odnosi, reforma, komunitarno pravo.

Pretraga