Zbornik radova

RADNOPRAVNI TRETMAN ZDRAVSTVENE, RADNE SPOSOBNOSTI I LIČNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 37–54

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 331.522.4

doi: 10.5937/zrpfns48-7376

Autor:

Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Zdravstvena i radna sposobnost su pretpostavke uspostavljanja i postojanja radnog odnosa. Svrha uspostavljanja i postojanja radnog odnosa jeste u organizovanom i svrsishodnom radu, u interesu poslodavca i zaposlenog. Osnovna obaveza zaposlenog je da lično obavlja rad u skladu sa svojim zdravstvenim i radnim sposobnostima. Sobzirom na pomenute sposobnosti zaposleni je i primljen na rad, a zaštita i očuvanje tih sposobnosti jeste pretpostavka opstanka i trajnosti zaposlenja. Ovo čini legitimnom potrebu da zdravstvena i radna sposobnost budu na odgovarajući način pravom zaštićene. U tom smislu, možemo govoriti o zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu. Pošto zdravlje ne znači samo odsustvo bolesti, već i ukupnu socijalnu sigurnost zaposlenih na radu i u vezi sa radom, to i pitanja osiguranja od različitih rizika koji prate rad zaposlenog spadaju u mere zaštite zdravlja. Konačno, u radnom odnosu ne učestvuje samo radna snaga zaposlenog, kao organsko jedinstvo zdravstvenih i radnih sposobnosti, veći čitava ličnost zaposlenog sa ukupnim ličnim (moralnim i etičkim) inegritetom, a koji sa svoje strane,takođe, zahteva odgovarajući radnopravni tretman i zaštitu (zabrana diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja, zaštita ličnih podataka it.).

Ključne reči:

Zdravstvena sposobnost, radna sposobnost, lični integritet, zaštita na radu, zapošljavanje, radni odnos, zaposleni, poslodavac.

 

Pretraga