Zbornik radova

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA NEDOSTATKE PROJEKTA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 591–603

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.56:69.05

doi: 10.5937/zrpfns45-0031

Autor:

Jovana Pušac, asistent

Univerzitet u Banjoj Luci

Pravni fakultet u Banjaluci

Sažetak:

Cilj ovog rada jeste analiza građanskopravne odgovornosti izvođača za nedostatke projekta koji uzrokuju umanjenje kvaliteta građevine, odnosno koji ne utiču na njenu solidnost. Osnovna je dužnost izvođača da radove izvodi prema pravilima svoje struke, ugovoru i odobrenom projektu. Izvođač ne može po svojoj volji menjati odobreni projekat, čak i kada ga je sam izradio. U tom pogledu, postavlja se pitanje da li će on biti dužan da obavezu striktnog poštovanja projekta, koji je dobio od naručioca, izvršava bez obzira što projekat sadrži nedostatke ili će biti odgovoran zato što je radove izvodio prema takvom projektu usled kojeg je došlo do nedostataka na građevini, odnosno građevinskim radovima. Ako je ova druga postavka tačna, postavlja se pitanje za koje mane u projektu izvođač odgovara (vidljive ili skrivene), odnosno kako se postavlja i razrešava problem razgraničenja odgovornosti projektanta i izvođača u vezi sa projektom koji sadrži nedostatke. Naposletku, značajno pitanje je i realizacija prava i obaveza izvođača u slučaju kada izvođač mora da odstupi od projekta. Ovim radom autor nastoji da obuhvati što detaljnije i kompletnije odgovore na potavljena pitanja.

Ključne reči:

nedostaci projekta, obaveze izvođača (stručnjačka pažnja), odstupanje od projekta, ugovorna odgovornost izvođača

 

Pretraga