Zbornik radova

MEĐUNARODNI ASPEKT RAZVRSTAVANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJAMA OKRUŽENJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 569–590

jezik rada: srpski

Stručni rad

udk: 341:728.5(4-12)

doi: 10.5937/zrpfns45-0030

Autor:

Dr Nedica Dašić, asistent

Univerzitet Crne Gore

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru

Sažetak:

Razvrstavanje (klasifikacija) ugostiteljskih objekata za smještaj predstavlja nužnost savremenog razvoja ugostiteljstva i vrši se na osnovu djelovanja različitih faktora. Kao otvoreni proces podjele smještajnih objekata na vrste, razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smještaj obezbjeđuje transparentnost na tržištu, bolju statističku evidenciju, a ca procesom kategorizacije koji vrši dalju sistematizaciju i tržišnu verifikaciju istih omogućava i bolje sagledavanje i shvatanje tržišta od strane potrošača pri izboru adekvatne usluge. S obzirom da se institucije koje propisuju ove norme u okviru jedne zemlje međusobno razlikuju, u zavisnosti od vrsta i broja smještajnih objekata koji se mogu naći u privatnom i državnom vlasništvu, postoje razna sistemska rješenja klasifikacije i kategorizacije u svijetu. Za zemlje okruženja karakterističan je zakonodavni pristup koji podrazumijeva aktivnu ulogu države i resornog ministarstva, a pošto je posljednjih godina došlo do izmjena i dopuna odgovarajućih zakona i pratećih propisa, kao odraz konstantnih promjena na tom polju i težnji ka usaglašavanju postojeće ponude ugostiteljskih objekata za smještaj sa evropskim i svjetskim standardima, iskristalisala se potreba za njihovim prikazom i analizom.

Ključne reči:

klasifikacija, kategorizacija, ugostiteljski objekat za smještaj

 

Pretraga