Zbornik radova

OPRAVDANOST UVOĐENJA PRIVREMENOG OGRANIČENJA SLOBODNOG IZVOZA PŠENICE U SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 535–548

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 339.543.37

doi: 10.5937/zrpfns45-0027

Autor:

Luka Baturan, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Usled loše žetve pšenice u istočnoevropskim zemljama izvoznicima, u drugoj polovini 2010. godine cena pšenice na svetskom tržištu konstantno raste. Srbija je nakon žetve raspolagala viškovima koje je izvozila. Krajem godine često je pominjana mogućnost uvođenja privremene izvozne carine za pšenicu, da bi se sprečilo povećanje cena prehrambenih proizvoda, smanjenje kupovne moći stanovništva i nestašica pšenice na domaćem tržištu. Cilj rada je da se sagledaju efekti do kojih bi došlo pod pretpostavkom uvođenja predložene mere. U radu je prikazano kretanje cena pšenice na međunarodnom i domaćem tržištu, analizirani su ekonomski efekti ograničenja izvoza i navedeni su međunarodni ugovori koje je Srbija prihvatila, a koji predstavljaju prepreku uvođenju ovakve mere.

Ključne reči:

izvozna carina, izvozna dažbina, izvozna taksa, ograničenje izvoza, spoljnotrgovinska ograničenja, pšenica.

 

Pretraga