Zbornik radova

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA O POVRAĆAJU ZEMALJA (1839)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 521–534

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.235(497.11)“1839“(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns45-0026

Autor:

Uroš Stanković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se razmatraju sadržine autentičnih tumačenja Zakona o povraćaju zemalja, donetog 1839. godine s ciljem da otkloni posledice samovolje vlasti u raspolaganju zemljom iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića (1815–1839). Interesovanje za izučavanje ove teme pobuđuju složenost i značaj problematike svojinskopravnih odnosa na zemlji u Srbiji prve polovine XIX veka, mnogobrojnost interpretativnih zakona i, posebno, njihovi tektovi. Autor će prikazati celokupne postupke izdavanja tumačenja i jezičkom analizom pokušati da utvrdi da li ona sužavaju ili proširuju polje primene Zakona o povraćaju zemalja. Zatim će ponuditi odgovor na pitanje zašto su se ciljevi od kojih je zakonodavna vlast polazila izdavajući tumačenja suštinski menjali.

Ključne reči:

Zakon o povraćaju zemalja, zemljišna svojina, vladavina ustavobranitelja, tumačenje prava.

Pretraga