Zbornik radova

PRAVNA PITANJA BIOMEDICINSKI ASISTIRANE REPRODUKCIJE: REPRODUKTIVNI TURIZAM

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 507–520

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 616-089.888.11:34

doi: 10.5937/zrpfns45-0025

Autor:

Sandra Samardžić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Nacionalni zakoni, predstavljaju šarolik splet, običajnih i etičkih, ali i političkih i drugih stavova jednog društva. Naročito delikatni, jesu zakoni koji regulišu pitanje asistirane reprodukcije. U ovoj oblasti široka društvena prihvaćenost zakonskih rešenja predstavlja bitan preduslov njihove primene, dok je postizanje saglasnosti većine, a naročito postizanje konsenzusa izuzetno teško, gotovo nemoguće. Koliko god zakoni uspevali da implementiraju dominantne stavove društva, uvek će preostati određeni broj onih za ispunjenje čijih želja, usvojena rešenja neće biti prihvatljiva. Ta lica, u razumljivom nastojanju da po svaku cenu realizuju svoju želju za potomstvom, neće se suzdržavati da pomoć potraže bilo gde, makar to podrazumevalo i odlazak na daleke destinacije i izdvajanje velike sume novca. Naime, veliki broj pacijenata odlazi u druge države, koje predviđaju liberalnija zakonska rešenja u oblasti asistirane reprodukcije, a čini se da u skorije vreme ne bismo mogli očekivati opadanje ovog trenda. Ova pojava, u teoriji nazivana reproduktivni turizam, već duže vreme predstavlja realnost koju jedni vide kao problem, dok drugi u njoj vide nezamenljivo rešenje. Ovaj rad, nastoji da pronađe glavne uzroke nastanka ove pojave, ali i da odgovori, treba li sprečavati reproduktivni turizam (i na koji način) ili održavanjem postojećeg stanja omogućiti smanjenje moralnih konflikata u društvu kroz mehanizam kojim se priznaje pravo svakog lica na široku slobodu volje u odlukama o najznačajnijim pitanjima kao što to potomstvo svakako jeste.

Ključne reči:

reproduktivni turizam, asistirana reprodukcija, planiranje porodice.

 

Pretraga