Zbornik radova

INJURIJA I TELESNE POVREDE U ZAKONU XII TABLICA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 413–434

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.6(37)

doi: 10.5937/zrpfns45-0020

Autor:

Mr Ognjen Vujović, asistent

Univerzitet u Prištini

Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Sažetak:

U radu se dokazuje da je razlog zbog koga injurija gubi svoj prvobitni opseg jezičkog i pravnotehničkog karaktera. Membrum ruptum i os fractum su svojevrsni znaci, a ne pojmovi. Znaci koji se izdvajaju iz prvobitnog „znaka protivpravnosti“, iz prvobitne injurije. Na proces izdvajanja ovih delikata u posebne odredbe uticala je i potreba da se rangiraju po stepenu njihove društvene opasnosti. Sankcije nisu mogle biti pokretač procesa diferencijacije delikata iz prvobitne injurije. Odredba u Tab.VIII 4 se odnosila na razne oblike povrede tuđeg telesnog integriteta, koji za jedinu zajedničku karakteristiku imaju niski intezitet telesne povrede. Zakonodavac smatra da je urgentnije da prvo deluje po pitanju teških fizičkih povreda, pa zatim lakših. Znači, ovde nije presudniji stepen povrede nečije časti, već stepen društvene opasnosti.

Ključne reči:

iniuria, mambrum ruptum, os fractum, fizički integritet, društvena opasnost.

 

Pretraga