Zbornik radova

PRIKAZ NASTAVNIH PREDMETA IZ USTAVNOPRAVNE MATERIJE – CILJ, ISHOD I SADRŽAJ PREDMETA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 347–368

jezik rada: srpski

Stručni rad

udk: 342:378.016

doi: 10.5937/zrpfns45-0017

Autor:

Dr Slobodan Orlović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu su obrađeni cilj, ishod i sadržaj ustavnog prava i drugih nastavnih predmeta iz ustavnopravne materije koji se izučavaju na državnim pravnim fakultetima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Obrada, pre svega, sadržaja ovih nastavnih predmeta je nastavak ranije objavljenog rada o nekim formalnim podacima o predmetima. Rad ukazuje na potrebu kritičkog pristupa ustavnom sistemu koji je, kao deo ili celina, tema nastavnih predmeta iz ustavnopravne materije. Takvim naučnim pristupom ustavni sistem može postati skladniji i funkcionalniji što će uticati i na kvalitet nastavnih predmeta.

Ključne reči:

nastavni predmet, cilj, ishod, sadržaj, ustavno pravo.

 

Pretraga