Zbornik radova

PRAVNA PRIRODA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA (UGOVORA O SMEŠTAJU I PANSIONU)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 271–287

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.74:338.48

doi: 10.5937/zrpfns45-0013

Autor:

Dr Janko Veselinović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se razmatra pravna priroda ugovora o ugostiteljskim uslugama, ali i pravni položaj ugovornih strana u njemu. Ugovor o ugostiteljskim uslugama (ugovor o smeštaju i pansionu) kod nas je neimenovan ugovor i osnovni izvor prava za njega su poslovni običaji i uzanse, pa se i tom pitanju poklanja značajna pažnja. Nedostatak zakonskih normi za ovu oblast opšta je karakteristika i kod većine ostalih ugovora u turizmu. Kod ovog ugovora je sporan i sam naziv jer termin „ugostiteljske usluge“ ne predstavlja, u praksi, uobičajeni pojam za prenoćište i smeštaj. Iako je i uporednom pravu ovaj ugovor često među neimenovanim ugovrorima u razvijenim turističkim državama postoji znatno više kodifikovanih poslovnih običaja iz ove oblasti, ali i adekvatne sudske prakse. U narednom periodu uz značajniji razvoj turističke privrede, treba očekivati i adekvatne pravne okvire za ugovore u turizmu.

Ključne reči:

ugostiteljske usluge, ugovor, smeštaj, pansion, obaveze

 

Pretraga