Zbornik radova

PRAVO I MORAL U SVETLU PRIHVATANJA I PRINUDE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 257–269

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 340.12:17

doi: 10.5937/zrpfns45-0012

Autor:

Dr Marko Trajković, docent

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

Sažetak:

U radu, nastojimo da odredimo problem prihvatanja prava i morala, kao i prinude koja se može javiti kao uslov prihvatanja prava i morala. U proces prihvatanja prava i morala, uključeni su moralni sud i moralno uverenje. Problem se javlja, kada želimo da odredimo način prihvatanja prava i morala od strane zajednice. Da li je neophodna prinuda? Zapravo, da li je u takvim situacijama ona, uopšte opravdana?

Ključne reči:

pravo, moral, moralni sud, moralno uverenje, prihvatanje, prinuda

 

Pretraga