Zbornik radova

MODELI ISPITIVANJA OKRIVLJENOG I SVEDOKA U SAVREMENOM KRIVIČNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 141–166

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.143/.144

doi: 10.5937/zrpfns45-0007

Autor:

Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Iako materijalni dokazi postaju sve važniji, lična dokazna sredstva imaju centralno mesto i nezamenljiva su i u savremenom krivičnom postupku. Da bi se informacioni potencijali memorije ispitivanih lica maksimalno iskoristili, permanentno se radi na usavršavanju taktike i tehnike ispitivanja. Razvijeni su razni modeli ispitivanja i na neke ćemo se osvrnuti u ovom radu.

Ključne reči:

Krivični postupak, ispitivanje, modeli.

 

Pretraga