Zbornik radova

UGOVORNA ODGOVORNOST – u evropskom, uporednom i domaćem pravu –

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 69–107

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.447.52

doi: 10.5937/zrpfns45-0004

Autor:

Akademik Jožef Salma, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor u ovom radu razmatra pojam, domen primene i osobenosti ugovorne odgovornosti na osnovu domaće i uporedne teorije i prakse, imajući u vidu reformu, odnosno evropsku harmonizaciju Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. Osnovna osobina ugovorne odgovornosti je da potiče iz povrede ugovora (neizvršenje, nepravilno izvršenje i docnja). Međutim, ugovorna odgovornost nesavesnog ugovarača prema drugoj savesnoj strani može da nastane i iz razloga ništavosti ugovora, tj. povodom toga što je povređen imperativni propis zakona (povreda javnog poretka). Bitna osobina ugovorne odgovornosti je i u tome što se ona može smanjiti klauzulama o redukciji ili isključenju, saglasno pravilima o autonomiji volje. Kod ugovorne odgovornosti, pod uslovom da je povređen ugovor, odgovornost može da nastupi i onda ako nije nastala šteta, ukoliko je to predviđeno datom vrstom klauzule o odgovornosti. Za razliku od toga, osnovni uslov deliktne odgovornosti je da je došlo do štete, tj. protivpravnog umanjenja tuđe imovine ili povrede telesnog ili psihičkog integriteta ličnosti.

Ključne reči:

Ugovorna odgovornost; pravne osobine, vrste i obim ugovorne odgovornosti; konkurencija ugovorne i deliktne odgovornosti

Pretraga