Zbornik radova

MAISTORIJE, SOKALNICI I SEOSKI POPOVI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 59–67

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 316.343(497.11)“04/14“

doi: 10.5937/zrpfns45-0003

Autor:

Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se raspravlja o pravnom položaju tri kategorije stanovništva srednjovekovne Srbije, koje su, pored meropaha, Vlaha i otroka, spadale u takozvane sebre (zavisno seosko stanovništvo). To su seoske zanatlije, najčešće nazivani maistorije, potom dosta zagonetan stalež koga izvori nazivaju sokalnici i deo seoskih popova. Analizirajući podatke iz preostalih pravnih spomenika, autor pokušava da razjasni neke kontroverze vezane za pravni položaj zanatlija, sokalnika i seoskih popova.

Ključne reči:

Seoske zanatlije, majstorije, sokalnici, seoski popovi, povelje, Dušanov zakonik

 

Pretraga