Zbornik radova

NEKE KARAKTERISTIKE OFŠOR POSLOVANJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 39–57

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.227.3

doi: 10.5937/zrpfns45-0002

Autor:

Dr Đorđe Popov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Poslovanje na ofšor lokacijama je jedna od karakteristika savremene svetske privrede. Ofšor kompanije posluju i na teritoriji Srbije, a vlasnici su im ili državljani Srbije stranci. Takođe na tržištima zemalja članica Evropske Unije je izuzetno veliko učešće kompanija sa ofšor lokacija, među koje spadaju neke od najpoznatijih. Ono što je omogućilo procvat ofšor poslovanja u svetu su dva osnovna faktora: pravo formulisanja pravnih normi i teritorija. To dakako ne znači da te pravne norme neće biti kreirane tako da njihovo korišćenje od strane kompanija i pojedinaca neće nanositi štete drugima. Legalno ofšor poslovanje u poreskim rajevima prema tome znači pre „dozvoljeno na osnovu zakona“, nego poslovanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Međunarodne organizacije često upotrebljavaju pojmove „ofšor finansijski centri“, ili pak „međunarodni finansijski centri“ što može da implicira da nema razlike između pojmova „ofšor“ centra i „poreskog raja“. Međutim, razlike između njih nisu samo jezičke nego i suštinske, tako da upotreba istog termina za različite fenomene u međunarodnim ekonomskim odnosima može dovesti do konfuzije. Treba znati i da kada je reč o poreskim rajevima oni nisu na marginama svetske ekonomije, nego integralni deo savremene svetske poslovne prakse. Oni su postali jedan od najvažnijih instrumenata postojećeg globalizovanog finansijskog sistema i istovremeno jedan od važnih uzroka finansijske nestabilnosti. Ofšor delatnost ugrožava naplatu poreza najviše u zemljama sa najvećim bruto proizvodima po glavi stanovnika u svetu. Takođe zahvaljujući ofšor poslovanju distribucija prihoda i troškova globalizacije se vrši još više u korist malobrojne elite, a na štetu ogromne većine stanovništva. U tom smislu poreski rajevi su u samom središtu procesa globalizacije, ili u najmanju ruku u središtu specifičnog tipa globalizacije čiji smo svedoci od početka 80-tih godina prošlog veka, odnosno od početka prevlasti neoliberalne paradigme u svetskoj privredi.

Ključne reči:

Ofšor, ofšor finansijski centri, ofšor kompanije, ofšor trustovi, onšor, poreski raj, poresko planiranje, konsolidovani bilans, ofšor bankarstvo, neoliberalna globalizacija

 

Pretraga