Zbornik radova

NOVA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 11–37

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns45-0001

Autor:

Dr Zoran Radivojević, redovni profesor

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

Dr Vesna Knežević-Predić, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka

Sažetak:

Lisabonski ugovor doneo je značajne promene u pogledu arhitekture Evropske unije. Najvažniju novinu, svakako, predstavlja njeno značajno pojednostavljenje čime se praktično gube tri stuba na kojima je do sada EU počivala. Uspostavljanje jedinstvene strukture Unije ostvareno je stvaranjem novih i jačanjem postojećih elemenata jedinstva. Nestanak Evropske zajednice, „osamostaljivanje“ Evropske zajednice za atomsku energiju, konstituisanje Evropske unije kao jedinstvenog pravnog subjekta i uvođenje jedinstvenih vrednosti novi su elementi njenog jedinstva. U isto vreme Lisabonskim ugovorom ojačani su već postojeći elementi izraženi kroz jedinstveni institucionalni mehanizam i jedinstvena pravila o izmeni osnivačkih ugovora i članstvu. Međutim, konstituisanje Unije kao jedinstvenog entiteta nije potpuno dokinulo elemente ranije trostubne arhitekture. U oblastima koje su i pre Lisabonskog ugovora odstupale od komunitarnog stuba ostala su značajna odstupanja u pogledu prirode i domašaja ovlašćenja koja su poverena glavnim organima Unije. Reč je najpre o zajedničkoj spoljnoj politici i politici bezbednosti, kojoj je sada pridodata i odbrambena politika, i gde je postojeći model međudržavne saradnje tek neznatno načet. Nasuprot tome, u oblasti policijske i pravosudne saradnje u krivičnim stvarima, koja je postala deo šire oblasti slobode, bezbednosti i pravde, međudržavni model je napušten u nekim svojim najvažnijim elementima, s tim što je odložena primena određenih bitnih elemenata naddržavnog modela saradnje.

Ključne reči:

Lisabonski ugovor, Evropska unija, elementi jedinstva i različitosti, komunitarni model, metod međudržavne saradnje

Pretraga