Zbornik radova

DVA METODA HARMONIZACIJE I UNIFIKACIJE PRIVATNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 269–281

jezik rada: srpski

Stručni rad

udk: 340.137:347:061.1EU

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0015

Autor:


Siniša Novković, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Harmonizacija i unifikacija privatnog prava u Evropskoj uniji se, do sada, ograničila samo na pojedine sektore kao što su zaštita potrošača, pravo konkurencije, elektronsko poslovanje i slično. Iako u određenim oblastima, kao što je, na primer, ugovorno pravo, postoji značajan broj direktiva, privatno pravo u Evropskoj uniji je u suštini ostalo fragmentisano. Nesaglasnost država članica Unije oko obima nadležnosti za regulisanje privatnopravnih odnosa koji bi bili preneti na Uniju, kao i bojazan da bi odricanje od određenih privatnopravnih kompetencija značilo istovremeno i odricanje od nacionalnog suvereniteta, pokazali su da proces približavanja nacionalnih zakonodavstava država članica nije moguće jednostavno i brzo sprovesti. Uz to, osnivački ugovori u svom sadašnjem obliku ne dozvoljavaju Uniji donošenje propisa kojim bi bila regulisana sva pitanja privatnog prava. Zbog toga je potrebno usmeriti pažnju na alternativni način harmonizacije i unifikacije privatnopravnih pravila država članica, i to putem međusobne saradnje samih država članica van institucija Unije, kao i privatnom inicijativom koja potiče od pravnih stručnjaka udruženih u odgovarajuće asocijacije ili grupe.

Ključne reči:

Harmonizacija privatnog prava, osnivački ugovori, legislativna delatnost Evropske unije, harmonizacija „odozdo na gore“.

Pretraga