Zbornik radova

LIČNOST HAJIMA S. DAVIČA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 237–242

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 792(497.11)“18/19“

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0013

Autor:


Mr Miroslav Popović, student doktorskih studija

Univerzitet u Beogradu

Filozofski fakultet u Beogradu

Sažetak:

Rad predstavlja pokušaj kratke biografije Hajima S. Daviča, s ciljem da se u konciznoj formi obuhvati njegov život, karijera i doprinos na raznovrsnim poljima delatnosti na kojima se okušao i iskazao kao istaknuta ličnost kulturnog i javnog života Srbije druge polovine 19. i početkom 20. veka.

Ključne reči:

Hajim Davičo, Sefardi, srpsko pozorište, srpska književnost

Pretraga