Zbornik radova

SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 181-197

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 336.226.11(4+497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0010

Autor:


Cvjetana Cvjetković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet analize ovog rada su su osnovni i tzv.alternativni sistemi oporezivanja dohotka fizičkih lica koji egzistiraju na tlu Evrope, posebno Evropske unije. Sagledavanje rešenja u drugim poreskim sistemima je veoma značajno, jer ta rešenja mogu poslužiti kao uzor prilikom reforme oporezivanja dohotka u Srbiji.
U radu je posebno analiziran i sistem oporezivanja dohotka u Srbiji, ukazivanjem na njegove dobre i loše strane, te su predloženi mogući pravci reforme u Srbiji.

Ključne reči:

dohodak; cedularno oporezivanje; globalno oporezivanje; dualni porez na dohodak; negativni porez na dohodak; proporcionalni porez na dohodak.

Pretraga