Zbornik radova

O NEKIM NEPRIMENJIVIM, PROTIVREČNIM I NEJASNIM ODREDBAMA ZKP SRBIJE NAKON PROCESNE REFORME IZ 2009. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 45–58

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.1(497.11)“2009“(094.5)

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0003

Autor:


Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se analiziraju neke konfuzne odredbe ZKP Srbije nakon procesne reforme iz 2009. godine. One svedoče o brzopletosti zakonodavca i o njegovoj nebrizi za sinhronizaciju celokupnog zakonskog teksta. Rad je podeljen u četiri dela. U prvom delu su obrađeni slučajevi pozivanja na nepostojeće odredbe zakona, u drugom delu su prikazane neke protivrečne odredbe, u trećem delu nejasne i nerazumljive odredbe ZKP, a u četvrtom delu pravne praznine. Kritikujući loša zakonska rešenja, autor ukazuje na potrebu zauzimanja odgovarajućeg stava po pitanju njihovih tumačenja, dajući i predloge novih zakonskih rešenja.

Ključne reči:

Zakonik o krivičnom postupku, protivrečne odredbe, nejasne odredbe, neprimenjive odredbe, skraćeni postupak, postupak za kažnjavanje od strane istražnog sudije, neposredno optuženje, odlaganje glavnog pretresa, osumnjičeni, oportunitet

Pretraga