Zbornik radova

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO OSNOVA ČOVEKOVE PRIRODE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 29–43

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 17.021.1

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0002

Autori:


Dr Vojislav Đurđić, redovni profesor

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu


Dr Marko Trajković, docent

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

Sažetak:

Ljudsko dostojanstvo kao osnova čovekove prirode, valja da nam ukaže na to, da je osnova čovekove prirode moralna, te da je nemoguće drugačije je posmatrati. Ljudskom dostojanstvu, se može prići sa teorijskopravne razine, ali i sa primenjene, jer ono gubi smisao ako kao vrednosni i logički sud nije ostvariv u našoj stvarnosti. Na taj način, ono prodire u svest ljudi, pa posredno i u pravnu svest. Istovremeno, svedoci smo i „sloma“ etike humanosti, odnosno ostvarenja „simpatije“ za đavola, koju je najpre u svom radikalnom pozitivizmu izrazio Kreont. To nam nameće potrebu „praktične“ provere ili „obavezne“ zaštite vrednosti ljudskog dostojanstva, u stvarnosti, gde se ono najčešće i nalazi na „udaru“.

Ključne reči:

ljudsko dostojanstvo, vrednost, moralna osnova, ljudska priroda, povreda.

Pretraga