Zbornik radova

PISCI USTAVNIH NACRTA I USTAVA SRBIJE U KOJIMA JE PREDVIĐENO DVODOMNO PREDSTAVNIČKO TELO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 401-411

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.53(497.11)“19“

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0074

Autor:


Maša Kulauzov, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor u radu navodi biografske podatke o piscima ustavnih nacrta i ustava Srbije u kojima je predviđeno dvodomno predstavničko telo. U radu su navedeni motivi kojima su se oni rukovodili prilikom uvođenja dvodomnog narodnog predstavništva, kao i okolnosti pod kojima su ovi autori pristali da učestvuju u izradi ustavnih akata. Mišljenje je autora da pisci ovih ustavnih dokumenata zaslužuju posebnu pažnju i stoga jer su pokazali izvesnu dozu hrabrosti kada su pokušali da uvedu gornji dom u Srbiji u kojoj je senat smatran antidemokratskom ustanovom.

Ključne reči:

Ustav Kraljevine Srbije od 1901. godine, ustavni nacrt, Senat, pisci ustavnih dokumenata, dvodomno predstavničko telo

Pretraga