Zbornik radova

BRAČNO-IMOVINSKI UGOVORI U UPOREDNOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 359-370

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.626:340.5

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0072

Autor:


Mr Bojan Pajtić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ovaj rad nema sazetak

Ključne reči:

Ovaj rad nema kljucne reci

Pretraga