Zbornik radova

ANONIMNI SVEDOCI U KONTINENTALNOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 289-314

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.143

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0069

Autor:


Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Istorija nam pokazuje da zastrašivanje svedoka ni u kom slučaju nije skorašnji fenomen. Danas ponovo oživljavaju zahtevi za anonimnim svedocima. Rad se sastoji iz četiri dela: u prvom delu razmotrena su uvodna pitanja (pojam identiteta i anonimnosti), a u drugom delu poreklo anonimnih svedoka. Centralni je treći deo u kome su prikazana i klasifikovana najčešća sadašnja rešenja zaštite putem anonimnog svedočenja. Najzad, u četvrtom delu, ukazano je na neophodna ograničenja u primeni anonimnih svedoka.

Ključne reči:

zaštita svedoka, anonimnost, identitet

Pretraga