Zbornik radova

REGULISANjE STVARNOPRAVNIH ODNOSA U SRBIJI – VEĆ VIĐENO?

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 245-261

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.2(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0066

Autor:


Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Sveobuhvatno regulisanje stvarnopravnih odnosa novim zakonom bilo bi od velikog značaja za prekid dugog perioda pravne ne- sigurnosti u ovoj oblasti koja postoji zbog neregulisanosti ili nedo- voljne ili neadekvatne regulisanosti značajnog broja stvarnopravnih instituta. Pokušaj prevazilaženja postojeće situacije nudi se u vidu konačne radne verzije Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima. Sistem kao i mnoge odredbe ovog teksta, zbog svoje potpunosti, racionalnosti i originalnosti, predmet su interesovanja u ovom članku. U vidu opomene, učinjeno je podsećanje na ne tako davno iskustvo bezuspešnog pokušaja upotpunjavanja stvarnopravne regulative u Srbiji, budući da se postojeća situacija u tom pogledu može označiti kao već viđena. Naime, umesto otvaranja rasprave stručne javnosti o utvrđenom tekstu, imamo tišinu. Dok ta tišina traje, konačna verzija kruži u vrlo ograničenom krugu, a velika većina, na žalost, ne zna ni da ona postoji. Ukazujući na pravila utvrđena konačnom radnom verzijom Zakonika, bez pretenzije da se upuštamo u njihovu sveobuhvatnu analizu, želimo da, opštim pregledom i isticanjem samo pojedinih značajnih rešenja i novina, probudimo interesovanje pravne struke za ono što je urađeno.

Ključne reči:

stvarnopravna regulativa: postojeća i moguća

Pretraga