Zbornik radova

SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI REVITALIZACIJE VELIKOG BAČKOG KANALA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 137-174

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 502/504(497.113)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0061

Autor:


Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ukratko se analizira geografski položaj a detaljno demografski, industrijski i urbani razvoj opština Vrbas i Kula i gradova Vrbas, Kula i Crvenka i njihov kumulativni uticaj na zagađivanje kanala. U vreme «prljavih tehnologija» ovde je izgrađen jedan od najvećih kompleksa prehrambene industrije, ne samo u Vojvodini nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Od ovog kanala je napravljen najzagađeniji vodotok Evrope. Zagađen je mulj, uništen kanalski ekosistem, ugroženo zdravlje ljudi ali i njihov socio-ekonomski razvoj, što je manje vidljivo. Detaljno su opisani: razvoj 10 najvećih preduzeća-zagađivača, efekti zagađivanja, intervjui sa nadležnima, sadržaj medijske zapaženosti problema. Predložene su sinhronizovane kratkoročne i dugoročne mere i precizirane uloge aktera revitalizacije.

Ključne reči:

geografski položaj konurbacije Crvenka-Kula-Vr- bas; demografski, industrijski i urbani razvoj; najzagađeniji vodotok Evrope; deset najvećih zagađivača; intervjui sa nadležnima; medijska zapaženost, mere i akteri revitalizacije

Pretraga