Zbornik radova

SAVETI ĐAKONA AGAPITA CARU JUSTINIJANU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 23-33

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 94(495.02)“05“

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0056

Autor:


Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor ispituje vizantijski politički traktak iz šestog veka, koga je sačinio izvesni Agapit, đakon Svete Sofije, i uputio ga caru Justinijanu. Spis se sastoji od 72 poglavlja u kojima Agapit savetuje cara kako da upravlja državom. Mada se Agapit ugledao na velikog antičkog besednika Isokrata, njegovo delo je jedan od najstarijih primera književne vrste, koja se popularno naziva Vladarska ogledala, i koja je praktikovana vekovima. Autor je u radu priložio i prevod sa grčkog najznačajnijih poglavlja.

Ključne reči:

Agapit, Justinijan, „Vladarska ogledala“, Isokrat, Sveta Sofija, Prokopije iz Gaze, Sveti Sava

Pretraga