Zbornik radova

KLICE SRPSKOG PARLAMENTARIZMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 3, str. 7-22

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.53(497.11)“18“

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0055

Autor:


Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U ovom radu obrađen je razvitak institucionalnih oblika predstavničke demokratije u Srbiji. Obuhvaćeno je vreme od Prvog srpskog ustanka do Ustava iz 1888. godine, odnosno od ustaničkog saborovanja do uobličavanja parlamentarizma. Evidentirano je održavanje svih srpskih skupština prema fazama ustavnog razvitka i ukazano na njihova osnova obeležja.

Ključne reči:

U ovom radu obrađen je razvitak institucionalnih oblika predstavničke demokratije u Srbiji. Obuhvaćeno je vrenarodna skupština, parlamentarizam, političke stranke, ustav, evropski uticaj

Pretraga