Zbornik radova

PODACI O VREDNOVANjU DATI OD UČESNIKA TOKOM PROJEKTA RAZVOJA ZAKONODAVSTVA ZA ŽIVOTNU SREDINU U SRBIJI I CRNOJ GORI (JUGOLEX), JAVNE RADIONICE / KONFERENCIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 561-581

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 502/504(497.11+497.16)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0054

Autor:


Miloš Marjanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad nema sažetka

Ključne reči:

Rad nema ključne reči

Pretraga