Zbornik radova

DOPRINOS SUDOVA EVROPSKIH ZAJEDNICA IZGRADNjI ZABRANE DISKRIMINACIJE U PRAVU KONKURENCIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 489-504

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.776:061.1EU

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0051

Autor:


Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Razvijanje poštene konkurencije na jedinstvenom tržištu je jedan od primarnih ciljeva EZ. Članovima 81 i 82 Ugovora o EZ su ustanovljena osnovna pravila kojima su određena ponašanja preduzeća koja su nespojiva sa konkrencijom. Među ova spada i diskriminatorno ponašanje preduzeća koje se nalazi u dominantnom položaju ili više preduzeća koja su povezana nedozvoljenim sporazumima. Sud Evropskih zajednica i Sud Prve Instance su odredili značenje diskriminacije u kontekstu ove ekonomske materije. Njihova primena zabrane diskriminacije je u nekim slučajevima naišla na kritiku u ekonomskoj doktrini.

Ključne reči:

pravo konkurencije, diskriminatorne cene

Pretraga