Zbornik radova

BORBA PROTIV TERORIZMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I OSNOVNA LjUDSKA PRAVA I SLOBODE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 447-462

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 323.28:061.1EU

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0049

Autor:


Dr Tatjana Lukić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Povećanje efikasnosti borbe država Evropske Unije protiv terorizma nužno je dovelo do ograničavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, a u pojedinim slučajevima i do derogacije izvesnih prava zbog čega se u teoriji vodi obimna rasprava o opravdanosti takvih zakonskih mera kojima se ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode. Uradu je obrađeno pitanje ljudskih prava u kontekstu borbe protiv terorizma, kao i pitanje novih zakonskih rešenja u pojedinim zemljama kojima se nužno prava i slobode građana ograničavaju i pitanje njihove opravdanosti.

Ključne reči:

terorizam, ljudska prava, ovlašćenja policije, Evropska Unija

Pretraga