Zbornik radova

RADNOPRAVNE DIMENZIJE SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA U EVROPSKOM I NAŠEM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 343-357

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.2(4)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0044

Autor:


Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu su prikazani glavni pravni okviri definisanja socijalno-ekonomskih prava u pravu Evropske unije i u našem pravu. Ukazano je, uz odgovarajuću analizu, na pravce i dinamiku ugradnje socijalnoekonomskih prava u pravo Evropske unije, a zatim i u naše pravo. Posebno se izdvajaju određeni problemi i razlozi koji su uticali na sporost ugradnje socijalno-ekonomskih prava u pravo Evropske unije. To može biti od značaja za našu zemlju na daljem putu ka evropskim integracijama, jer radnopravne dimenzije socijalno-ekonomskih prava i njihovo odgovarajuće pravno uobličavanje jesu ključno pitanje harmonizacije naše ukupne socijalne politike i posebno radnog prava sa odgovarajućim standardima iz ovih oblasti koji postoje u Evropskoj uniji.

Ključne reči:

Radno pravo, socijalno-ekonomska prava, ljudska prava, evropsko pravo, domaće pravo

Pretraga