Zbornik radova

O NAČELIMA PORESKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 329-342

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.22:061.1EU

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0043

Autor:


Dr Mile Vranješ, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U domenu poreskog prava Evropske unije (u daljem tekstu EU) dominiraju određene teme i dileme koje privlače pažnju finansijskih i ekonomskih stručnjaka, privrednika, kao i građana. Jedna od njih jeste pitanje načela poreskog prava EU. Koja su to načela poreskog prava EU, koje su osnovne karakteristike načela poreskog prava EU i kakav je njihov uticaj na uspostavljanje i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, sadržaj je ovog članka.

Ključne reči:

načela poreskog prava EU, unutrašnje tržište EU, načelo supsidijarnosti, načelo zabrane državama članicama EU da primenjuju carine i druge dažbine sa istim dejstvom, načelo harmonizacije poreza.

Pretraga