Zbornik radova

PROCENA POSLOVNIH RIZIKA I STRANE INVESTICIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 313-328

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.727.22

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0042

Autor:


Dr Đorđe Popov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Da bi u nekoj zemlji zaista i došlo do ulaganja inostranog kapitala,u njoj treba da postoji povoljna investiciona klima.
Etapa zrelosti za inostrane investicije je etapa koju bi trebala da ostvari svaka zemlja u tranziciji u posttranzicionoj fazi. Etapa zrelosti se karakteriše funkcionisanjem tržišta kao u industrijski razvijenim zemljama, završenom privatizacijom, i funkcionisanjem finansijskih tržišta koja su dovoljno razvijena da apsorbuju (pozitivne i negativne) monetarne udare. Podrazumeva se da su pravni i poreski propisi stabilni i transparentni.
Do krize solventnosti dolazi kada u jednom dužem periodu stopa prinosa na primljena sredstva ( ili kreditna) za zemlju koja je sredstva primila nije veća ili barem jednaka kamati na kredit, odnosno obavezama prema inostranstvu za na drugi način primljena sredstva.
Pozicija likvidnosti zemlje zavisi ne samo od stanja tekućeg platnog bilansa, već i od toga da li zemlja uživa poverenje na finansijskom tržištu u vreme dospeća obaveza za čije joj ispunjenje nedostaju sredstva.

Ključne reči:

Strane investicije, poreski sistem, pravni sistem, transparentnost, procena rizika, likvidnost, solventnost, specijalisti, metodologija

Pretraga