Zbornik radova

YORK ANTIWERPENSKIH PRAVILA iz 2004.

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 301-312

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.796.2

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0041

Autor:


Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Pomorska plovidba je bila oduvek izložena specifičnim opasnostima koje su dovele do stvasranja posebnih pravnih instituta kojipostoje samo u ovoj vrsti prevoza. Jedna od njih je Institut pomorske havarije. Unifikacija pravila o zajedničkim havarijama je započela rano još 1877. godine, a poslednja izmena je izvršena York Antverpenskim pravilima 2004. godine.

Ključne reči:

Havarije, zajedničke havarije, York Antverpenska pravila

Pretraga