Zbornik radova

OBAVEZA DOPUNSKIH UPLATA I DODATNIH ULOGA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 283-300

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.724

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0040

Autor:


Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U društvu s ograničenom odgovornošću se mogu predvideti obaveze dodatnih uloga, kao i dopunskih uplata. Njihova ekonomska uloga je različita, kao i njihova pravna priroda. Pravna pravila koja se odnose na ova dva instituta su delom slična, ali zbog različite pravne prirode dobrim delom ipak različita

Ključne reči:

društvo s ograničenom odgovornošću, dopunska uplata, dodatni ulog, obaveza, odgovornost

Pretraga