Zbornik radova

MULTIMEDIJALNA DELA - odnos sa postojećim srodnim objektima autorskopravne zaštite -

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 251-261

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.78

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0038

Autor:


Mr Sanja Radovanović, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Multimedijalna dela sadrže u sebi elemente koje ih čine zasebnom vrstom kreacija, drugačijom od tradicionalnih autorskih dela. Iako se pojedini od tih elemenata mogu kvalifikovati kao neko od već postojećih oblika stvaralaštva, izuzev interaktivnosti koja je proistekla iz tehničko-tehnološkog napretka, oni su objedinjeni na taj način da se prostom kombinacijom već postojećih oblika zaštite tradicionalnih autorskih dela koja postoje u segmentima multimedije, ne može u potpunosti zaštititi i multimedijalna celina. Drugim rečima, kombinacijom tradicionalnih formi izražavanja autorskog dela sa novim tehnologijama stvoren je novi oblik stvaralaštva odnosno komunikacija koji zahteva adekvatnu zaštitu. S tim u vezi, u centru rasprava na temu multimedije je dilema da li je postojeća zaštita adekvatna, ili je potrebno ustanoviti novu, sui generis zaštitu. Stoga se u ovom radu nastoji, upoređivanjem multimedijalnog dela sa srodnim tradicionalnim autorskim delima, odgovoriti na ovo pitanje.

Ključne reči:

multimedijalna dela, književna dela, zbirke, baze podataka, filmska dela, računarski programi, digitalizacija, inter-aktivnost, inverzno projektovanje, dekompilacija, autorska dela, slike, tekst, zvuk

Pretraga