Zbornik radova

STVARNO PRAVO SRBIJE – KAKO DALjE?

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 237-249

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.2(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0037

Autor:


Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ovaj rad predstavlja nastavak istraživanja započetog u okviru članka „Stvarno pravo Srbije u evropskim okvirima“. Rezultat je sagledavanja jednogodišnjeg perioda koji je ostao za nama i pokušaj sumiranja onoga što je učinjeno u prevazilaženju tada uočenih problema, pre svega problema nedovoljno i neadekvatno regulisanog stvarnog prava. U tom smislu, prikazano je šta je učinjeno u pogledu uspostavljanja uniformne i to jedinstvene evidencije nepokretnosti, koja je, s obzirom na činjenicu da je na 81% teritorije Srbije osnovan katastar nepokretnosti, postala realnost, iako je dugi niz godina bila uglavnom samo pozitivnopravno rešenje koje može biti napušteno u korist zemljišnih knjiga. Zatim, prikazane su novine koje je u oblasti hipotekarnog prava uneo Zakon o hipoteci, koji je stupio na snagu 2006. godine, i apostrofirana njihova opravdanost, uz nadu da će pravna praksa potvrditi kvalitet datog Zakona. I na kraju, bilo je reči o konačnoj radnoj verziji Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, koja po svim svojim osobinama predstavlja zakon-model koji bi kao nacrt mogao ući u skupštinsku proceduru. Njegovo prerastanje u zakon, budući da sveobuhvatno reguliše stvarnopravne odnose, bilo bi od velikog značaja za previd dugog perioda pravne nesigurnosti.

Ključne reči:

katastar nepokretnosti, hipoteka, kodifikacija stvarnog prava

Pretraga