Zbornik radova

KAUZA OBLIGACIONIH UGOVORA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 177-200

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.44

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0034

Autor:


Dr Jožef Salma, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor analizira kauzalistička i antikauzalističkastanovišta u doktrini i u uporednom obligacionom (građanskom pravu). Neki tradicionalni kodeksi (nemački BGB iz 1896. god, austrijski ABGB iz 1811. god.) nastanak i punovažnost ugovora ne uslovljavaju dopušten- im (pravnim, ekonomskim ili motivacionim) razlogom, ciljem obavezivanja. Drugi kodeksi, na čijem je čelu francuski Code civil (1804), nastanak i punovažnost dvostrano obaveznih ugovora uslovljavaju dopuštenim pravnim ciljem (kod dvostrano-obaveznih teretnih ugovora) ili motivom (kod dobročinih ugovora). U dobrom delu reformskih kodifikacija (npr. Mađarski građanski zakonik, iz 1959.god. u periodu od 1988-1997. god. više puta revidiran), prihvata se antikauzalistički stav. Zakon o obligacionim odnosima Srbije (1978. god., revidiran 1993. god.) je zadržao pojam kauze. U Sloveniji novi ZOO prihvata objektivnu teoriju za teretne ugovore, a subjektivnu kod dobročinih ugovora. Novi hrvatski kodeks o obligacijama prihvata samo pojam motiva, dakle subjektivnu teoriju. Autor analizira i noviju sudsku praksu VSS Srbije (od 2000. god.), povodom kauze, uz konstataciju da ovaj sud poništava ugovore, u skladu sa zakonom, ukoliko je pravni ili motivacioni cilj suprotan javnom poretku, zakonskim zabranama ili dobrim običajima. Autor ukazuje da antikauzalistička doktrina i zakonodavstvo nalaze da se pojam kauze uspešno zamenjuje drugim, od kauze jasnije definisanim pojmovima (pravnim institutima), kao što su zabrana ili nemogućnost predmeta ugovora, nedozvoljeni uslov, prigovor neizvršenja, pravno neosnovano obogaćenje. Švajcarski ZOO (OR, Code des Obligations iz 1911. god.) koji je u mnogo čemu služio za uzor ZOO-u, nije prihvatio opši pojam, odnosnoopštu primenu kauze. Naravno, autor ne osporava doprinos kauzalistič-
ke doktrine.

Ključne reči:

Kauza (pravni osnov, cilj ugovora), motiv ugovora, uslovi nastanka i punovažnosti ugovora

Pretraga