Zbornik radova

PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 125-154

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 35.077.3

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0032

Autor:


Dr Dragan Milkov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Pravno sredstvo je procesna radnja koja omogućava nezadovoljnim učesnicima da pobijaju zakonitost ili pravilnost upravnih akata. U upravnom postupku postoje redovna i vanredna pravna sredstva, slično kao u sdskim postupcima. Jedino redovno pravno sredstvo je žalba, dok postoji sedam vanrednih pravnih sredstva.

Ključne reči:

upravno pravo, upravni postupak, pravna sredstva, položaj stranke u upravnom postupku, žalba

Pretraga