Zbornik radova

USTAVNI (DIS)KONTINUITET U SAVREMENOJ SRBIJI U SVETLOSTI EVROPSKIH I REGIONALNIH STANDARDA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 97-123

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 342.4(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0031

Autor:


Dr Pavle Jovanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Analiza ističe političke i pravne implikacije postupka izrade novog Ustava Srbije, imajući u vidu neke ključne probleme u Srbiji: različite opcije za konačno rešenje statusa Kosova i Metohije, stepen autonomije pokrajine Vojvodine, neophodnost recepcije evropskih standarda u zaštiti ljudskih prava i sloboda. U pogledu ovih pitanja je utvrđen značajan civilizacijski pomak. Autor navodi argumente na strani nedemokratskog legitimacijskog karaktera tzv. „Preambule o Kosovu“. Ističući moguće opasnosti koje proizlaze iz predsedničkog sistema i tendencije koje proističu iz političke instrumentalizacije Ustavnog suda, autor naglašava opasnosti koje bi mogle nastati u pogledu načela podele vlasti u Srbiji. Imajući u vidu da je Srbija još uvek neka vrsta „države bez državnosti“, autor zaključuje da ostaje otvareno pitanje šta čini suštinu ustavnosti u Srbiji.

Ključne reči:

Ustav Srbije, ljudska i manjinska prava i slobode, AP Kosovo i Metohija, AP Vojvodina, predsednik republike, revizija ustava

Pretraga