Zbornik radova

SRPSKI PUT OD SABOROVANjA DO PARLAMENTARIZMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 85-96

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 342.53(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0030

Autor:


Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad nema sazetak

Ključne reči:

narodna skupština, parlamentarizam, političke stranke, ustav, evropski uticaj

Pretraga