Zbornik radova

ŠTA GAJ NIJE REKAO O FORMI TESTAMENTA PER AES ET LIBRAM

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 63-83

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 347.67(37)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0029

Autor:


Samir Aličić, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U svojim Institucijama veliki klasični pravnik Gaj dao je precizan i detaljan opis forme testamenta per aes et libram. Ovaj opis verno odslikava formu testamenta u Gajevo doba, i jasno se razlikuje od starih formi koje su u Institucijama

Ključne reči:

rimsko pravo, forma, testament, Gaj, Institucije

Pretraga