Zbornik radova

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SENATA PREMA USTAVU KRALjEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I USTAVU FRANCUSKE TREĆE REPUBLIKE OD 1875. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 53-62

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 342.53(497.11:44)“18“

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0028

Autor:


Mr Maša Kulauzov, asistent-pripravnik

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor u radu poredi ustavne odredbe o zakonodavnim i sudskim kompetencijama Senata prema Ustavu Kraljevine Srbije od 1901. godine i Ustavu Francuske Treće republike od 1875. godine, i zaključuje da se konkretna ustavna rešenja u ovim oblastima znatno razlikuju. Autor u radu nastoji da ove razlike objasni, uzevši u prvom redu u obzir činjenicu da, za razliku od francuskog, srpskim Ustavom nije uveden parlamentarizam, te da srpski ustav ne poznaje načela imanentna parlamentarnom režimu. To su, na prvom mestu, neograničeno budžetsko pravo Narodnog predstavništva, i, naročito, politička odgovor nost ministara.

Ključne reči:

Aprilski ustav od 1901. godine, Ustav Francuske Treće republike od 1875. godine, Senat, zakonodavne i sudske kompetencije Senata

Pretraga