Zbornik radova

VIZANTIJSKI DIJALOG O POLITIČKOJ NAUCI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2006, vol. XL, br. 2, str. 19-51

jezik rada: srpski

Izvorni naučni rad

udk: 347.2(37)

interdoi: 10.5937/zrpfns40-0025

Autor:


Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Iz vremana vladavine cara Justinijana (527-565) sačuvan je dijalog o političkoj nauci, koga vode dve ličnosti – Toma i Menas, a koji se zasniva na Platonovoj Državi i delom na Ciceronovom spisu O državi (De Republica). Mada je prvi izdavač teksta, učeni kardinal Anđelo Mai, spis pripisao istoričaru i govorniku Petru, koji je u vreme Justinijana obavljao dužnost šefa carske kancelarije (magister officiorum), njegovo autorstvo nije sigurno. Ne možemo tačno utvrditi ni kada je spis nastao ni iz koliko se knjiga sastojao, jer rukopis koji je do nas stigao sadrži samo odlomke iz četvrte i pete knjige dijaloga.

Ključne reči:

Dijalog O političkij nauci, De Republica, Petar Patrikije, Ciceron, Platon, Anđelo Mai, Fotije

Pretraga