Zbornik radova

PRIKAZ SADAŠNJEG STANJA ZATVORSKOG SISTEMA U MAĐARSKOJ

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2020, vol. LIV, br. 3, str. 1123–1140

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 336.22:341.24

doi: 10.5937/zrpfns54-29348

Autor:


Dr Žužana M. Juhas, vanredni profesor

Univerzitet u Segedinu

Pravni fakultet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Cilj ove studije je prikaz nekoliko glavnih/značajnih karakteristika sadašnjeg stanja zatvorskog sistema u Mađarskoj. U skladu sa tim, ova studija nastoji da prikaže glavne aspekte smeštaja i uslova držanja zatvorenika u kazneno-popravnim institucijama, odnosno nastoji da prikaže najvažnije informacije u vezi osuđenika, zatvorskih uslova i problema koji se javljaju u vezi zatvorskog sistema.

Ključne reči:

zatvorski sistem, zatvorska populacija, prenatrpanost zatvora, punitivno kazneno pravosuđe

Pretraga